مشترايان گرامی ارسال تشک  تا درب بيرونی منزل بوده جهت حمل به داخل ساختمان حتما قبل از ارسال هماهنگ نماييد در خريد اينترنتی نيز در قسمت توضيحات خود در مورد سفارش ذکر نماييد

لازم به ذکر است  طبقه ای 100 هزارتومان برای داخل ساختمان منظور می باشد

(داخل طبقات برای تهران فقط می باشد)

(برای ساختمانهای دارای آسانسور باربری 2 طبقه محاسبه ميگردد

 برای خریدهای  بالای 5 ملیون تومان در تهران ارسال رایگان بوده و برای خارج از تهران  هزینه اعلام میگردد