مشترايان گرامی ارسال تشک  تا درب بيرونی منزل بوده جهت حمل به داخل ساختمان حتما قبل از ارسال هماهنگ نماييد در خريد اينترنتی نيز در قسمت توضيحات خود در مورد سفارش ذکر نماييد

لازم به ذکر است  طبقه ای 15 هزارتومان برای داخل ساختمان منظور می باشد

(داخل طبقات برای تهران فقط می باشد)

(برای ساختمانهای دارای آسانسور باربری 2 طبقه محاسبه ميگردد

 برای خریدهای  بالای 1/200 هزارتومان در تهران ارسال رایگان بوده و برای خارج از تهران  هزینه اعلام میگردد